Сто туристически обекта

100 национални туристически обекта на България

Регионален исторически музей – В.Търново
Най-старият и най-голям извън столичен общоисторически музей. Създаден е през 1871 г. Сега в него работят научни сътрудници,уредници, екскурзоводи, реставратори...
seen19998
Исторически музей - Пазарджик
Историческият музей в Пазарджик е създаден през 1911 г. През 2000 г. се преобразува в Регионален исторически музей с територия на дейност областите Пазарджик и ...
seen22345
Национален природонаучен музей
Експозициите на Националния природонаучен музей в София включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиля...
seen22875