Реки в България

Бяла река
Бяла река е река, която извира в близост до село Черничево, община Крумовград и тече от запад на изток в южната част на Източните Родопи. Влива се в река Марица...
seen2359
Бяла река
Бяла река е река в южна България, която извира северно от местността Сините камъни на масива Равнец и образува непристъпна долина в резервата Южния Джендем. Рек...
seen3317
Велека
Велека е река, която извира от турската част на Странджа тече в България и се влива в Черно море близо до Синеморец. Изворът на Велека е с карстов характер и е ...
seen3555
Река Веселина
Веселина е река в България, извираща от село Дрента. Реката се влива в язовир „Йовковци“. Река Веселина е чудесна за риболов - намира се пъстърва, мряна, както ...
seen2615
Река Видбол
Река Видбол извира от връх Голям Бабин нос в Западна Стара планина и се влива в река Дунав. Няколко малки рекички дават началото на Видбол. За начало се приема ...
seen1956
Река Височица
Височица е река в Западна България и Източна Сърбия, ляв приток на река Темщица (Темска). Дължината на Височица на българска територия е 16,7 километра, а общат...
seen3251
Река Вит
Вит е река в Северна България. Вит се образува от сливането на Бели Вит, приеман условно за начало на реката, и Черни Вит. Река Вит извира от подножието на връх...
seen3289
Владайската река
Владайската река извира от северозападните склонове на Витоша, тече през София, и се влива в река Искър. Навлизайки на територията на София, пресича няколко к...
seen2062
Река Върбица
Върбица е река в Южна България, най-дългият и пълноводен приток на река Арда. Протича изцяло на територията на България, в областите Смолян и Кърджали.Площта на...
seen3261
Река Въча
Въча е река в Южна България, десен приток на река Марица. Образува се при сливането на Широколъшка и Буйновска река. Общата дължина на реката е около 105 км.По ...
seen3694
Река Глазне
Глазне - река в България, извира от Пирин и протича през Разложкото поле в посока североизток. Формира от сливането на реките Демяница и Бъндерица непосредствен...
seen2076
Голяма Камчия
Голяма Камчия е река в България. От сливането ѝ с река Луда Камчия се образува река Камчия. На реката е изграден язовир "Тича", който осигурява водоснабдяването...
seen2428