Реки в България

Река Черна
Черна е река в Родопите. Извира от връх Голям Перелик, протича на изток и след около 48 км. се влива като ляв приток на Арда близо до с. Средногорци. Неин основ...
seen2138
Черна Места
Черна Места е река в югозападна България, по южния склон на Рила. Образува се при сливането на реките Софаница, Кардалица и Леевщица при клисурата Върви секул. ...
seen2168
Река Черни Лом
Река Черни Лом е приток на Русенски Лом заедно с Бели Лом и Малки Лом. През XIII - XIV век на десния бряг на река Черни Лом се е намирал средновековния град Чер...
seen2422
Чупренска река
Чупренската река извира от Стара планина и протича през Предбалкана. Тя се влива в Стакевската река, най-големия приток на Лом, на няколко километра над нейното...
seen1791
Юговска река
Юговска река е река в централната част на Родопите. Извира близо до връх Преспа на около 2000 м надм.в. и тече през най-високото село на Балканския полуостров —...
seen1790
Река Янтра
Янтра е река в Северна България, която извира от Стара планина и се влива в река Дунав. Тя е дълга 285 км, което я поставя на трето място сред българските прито...
seen3330
Дунав
За България река Дунав има важно значение. Тя определя част от северната граница на с страната с Румъния с дължина 471 км. Дунав е втората по дължина река в Евр...
seen7522