Крепости в България

Крепости и калета в България

Крепост южно до вр. Панагюра
Крепост южно до връх "Панагюра" с. Борущица общ. Мъглиж....
seen3401
Доленски град
Средновековна крепост Доленски град на 4 км. източно от гр. Мъглиж....
seen2425
Крепост северно от с. Ветрен
Тракийска и римска крепост северно от с. Ветрен общ. Мъглиж...
seen3310
Крепост в землището на с. Дъбово
Римска крепост в землището на с. Дъбово гр. Мъглиж....
seen3340
Келтска столица Тиле
Келтската столица "Тиле" североизточно от с. Тулово общ. Мъглиж....
seen2513
Хисара / Асара гр. Николаево
На хълмът "Асара" северно от гр. Николаево има ранновизантийска крепост с три реда крепостни стени, която е охранявала прохода Хаинбоаз. На хълма Асара се намир...
seen3404
Джуглата
Тракийска крепост Джуглата северно от с. Тъжа общ. Павел Баня....
seen2736
Калето край с. Осетеново
Римска крепост в м. "Калето" на 3 км. североизточно от с. Осетеново общ. Павел Баня....
seen3901
Манастира
Ранновизантийска и средновековна крепост Манастира на 5 км. северно от с. Тъжа общ. Павел Баня....
seen2529
Крепост на вр. Марагидик
Преградна крепост на връх Марагидик (връх Русалка) северно от с. Тъжа общ. Павел Баня....
seen2482
Крепост на вр. Голям Висок
Римска крепост на връх "Голям Висок" на 5 км. западно от с. Турия общ. Павел Баня....
seen3750
Крепост при с. Полски градец
Средновековна крепост с. Полски градец общ. Раднево....
seen3594