Крепости в България

Крепости и калета в България

Асара
Намира се до село Звезедел. Предполага се, че крепостта е била превзета при българо-византийските войни от 1205-1207г. Крепостта Асара се е охранявала от две че...
seen2507
Вишеград
Тази родопска крепост и е разположена върху скалист връх над яз. "Студен кладенец", на десния бряг на река Арда. Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените й ст...
seen2648
Караборун
На възвишението Карабурун край с. Стояново, Ардино са открити следи от ранна култова дейност от периода на късната бронзова епоха. В основата на скала, издигаща...
seen2572
Моняк (Мнеакос)
Крепостта Моняк се намира край Кърджали. Останките й се намират на скалист връх, наречен "Шеста крепост" с надморска височина 586 м. Склоновете му се спускат ст...
seen2525
Патмос
Намира се на скалист полуостров, намира на левия бряг на р. Боровица. Крепостта е по-голяма от съседната Кривус, с добре запазени останки от крепостни стени, ос...
seen4424
Туида
Разположена е на хълма "Хисарлъка" в североизточната част на Сливен, от който се открива неповторима гледка към величествените "Сини камъни" и към града.Изключи...
seen2994
Голямото кале с. Горно ново село
Средновековна крепост Голямото кале на 2.5 км. северозападно от с. Горно ново село общ. Братя Даскалови....
seen3795
Калето при с. Голям дол
Средновековна крепост на хълма "Калето" на 2.4 км. югозападно от с. Голям дол общ. Братя Даскалови....
seen3504
Ранули
Римска и средновековна крепост Ранилиум / Ранули източно от с. Оризово общ. Братя Даскалови....
seen2590
Циле
Римска пътна станция Циле дн. с. Черна гора общ. Братя Даскалови....
seen2971
Крепост на хълма Гола могила
Тракийска и римска крепост на хълма "Гола могила" / "Каменица" / "Чона" / "Чона кале" на 1.5 км. западно от с. Долно ново село общ. Братя Даскалови....
seen3409
Тундзис
Антична и средновековна крепост Тундзис на вр. "Градището" южно от с. Паничерево общ. Гурково. ...
seen2290