Крепости в България

Крепости и калета в България

Крепост Урвич
Крепостта Урвич се намира близо до с. Панчарево, на няколко километра от днешна София. Тя е построена върху стръмен рид, отвсякъде заобиколен от водите на река ...
seen2383
Деспот- Славова крепост
На километър от днешното живописно градче Мелник се намират останките от Деспот-Славовата крепост, известна още и с името Мелнишка. Следи от нея са открити в ос...
seen5225
Крепост Твърдица
На няколко километра от град Твърдица, Сливенско, по пътя за гр. Елена се намират останките на древната крепост Градище. Предполага се, че името си град Твърдиц...
seen2512
Крепост Русокастро
До с. Желязово в Бургаския край се намират руините на древната крепост Русокастро, известна и с българското си име Червена Крепост. Това име й е дадено заради ч...
seen2990
Крепост Констанция
В околностите на днешния Симеоновград, в местността Асара, на десния бряг на река Марица се намират руините на една от най-забележителните крепости в рамките на...
seen2305
Крепост Овеч - Провадия
Крепост Овеч е разположена на високо скално плато, на 130 м над околния терен и днешния град Провадия, като 30 м от тях са отвесни скали. Достъпна е само по еди...
seen18164
Крепот Беаднос
Крепостта Беаднос се намира в Родопите над с. Беден. Историческите сведения казват, че крепостта, заедно с още няколко родопски твърдини били подарени от Ана Са...
seen2502
Михлюз кале (Михалич)
Крепостта Михалич била разположена на стръмния южен край на Франгенското плато, на около 1.5 км северно от Аксаково. В момента местността е залесена. Заемала е...
seen3970
Раховец / Ряховец
Крепостта „Ряховец” отстои на 3 км западно от град Горна Оряховица и около 7 км северно от старата столица Търновград. Крепостта датира то ІІІ-ІV в. и е построе...
seen3144
Трапезица
Трапезица е втората по значение крепост в столицата Търновград, наричана през XII - XIV в. "славният град Трапезица". Разположен е на десния бряг на р. Янтра, н...
seen4861
Калето при с. Съдиево
Крепост Калето на 3.4 км. североизточно от с. Съдиево....
seen3187
Хисаря край с. Караново
Крепост Хисаря на 1.7 км. северозападно от с. Караново....
seen3326