История >> Български владетели

Български владетели - канове (ханове) и царе

Петър ІІ Делян (1040-1041)
Петър Делян е син на Гаврил Радомир, роден от дъщерята на маджарския крал, която била изпъдена преди раждането му. През 1018 г., вече 17-годишен младеж, Петър Д...
seen1644
Петър ІІІ (1072)
Второто голямо освободително въстание на българите било подготвено от първенците на Скопие, начело с Георги Войтех, който произхождал от кавхански род. По насто...
seen1599
Цар Петър ІV (1185-1197)
Петър е най-възрастния от тримата братя, водачи на освободителното въстание на българите в края на ХІІ в. Кръщелното му име било Теодор, но се среща и името Ка...
seen3754
Цар Иван Асен І (1190-1196)
Иван Асен І е един от водачите на освободителното въстание на българите през 1185 г., на когото съвременниците приписват изключителната заслуга за възстановяван...
seen4115
Цар Калоян (1197-1207)
Калоян е третият от братята, застанал начело на освободителната борба против византийското робство. През 1187 г. Калоян е трябвало да отиде заложник в Константи...
seen6813
Цар Борил (1207-1218)
Борил бил съперник на цар Калоян. За да придаде законност на своята власт, Борил се оженва за жената на Калоян, куманката Целгуба. Синовете на Иван Асен І – Ива...
seen3395
Цар Иван Асен ІІ (1218-1241)
Иван Асен ІІ е най-големият син на Иван Асен І от брака му с царица Елена. След убийството на Калоян, Иван Асен І и Александър (синове на Иван Асен І) избягали ...
seen9090
Цар Михаил Асен (1246-1256)
Михаил Асен е син на Иван Асен ІІ от брака му с Ирина Комнина, дъщеря на епирския владетел Теодор Комнин. Идването на престола било подготвено от неговата майка...
seen4519
Цар Коломан ІІ Асен (1256)
Коломан ІІ бил син на севастократор Александър, братът на цар Иван Асен ІІ и бил пряк потомък на Асеневия род. След 1254 г. болярството било настроено враждебн...
seen2289
Цар Константин Асен (1257-1277)
Преди да стане български цар, Константин Асен бил измежду най-могъщите феодални владетели в Югозападна България. Личността му изпъква след 1256 г. , когато спо...
seen4052
Цар Ивайло (1277-1280)
Ивайло принадлежал към най-унизените слоеве на народа ни, обречени да преживяват с цената на непрекъснат труд и унижения. Родното му място било в предпланините ...
seen4272
Цар Иван Асен ІІІ (1279-1280)
Иван Асен ІІІ е син на цар Мицо и Мария, дъщерята на Иван Асен ІІ. Притеснен от успехите на селското въстание, византийският император Михаил VІІІ Палеолог изпр...
seen1390
Страници: 1 2 [3] 4 5