История >> Втора Българска държава

Втора Българска държава

Цар Иван Асен І (1190-1196)
Иван Асен І е един от водачите на освободителното въстание на българите през 1185 г., на когото съвременниците приписват изключителната заслуга за възстановяван...
seen4138
Цар Петър ІV (1185-1197)
Петър е най-възрастния от тримата братя, водачи на освободителното въстание на българите в края на ХІІ в. Кръщелното му име било Теодор, но се среща и името Ка...
seen3776
Цар Калоян (1197-1207)
Калоян е третият от братята, застанал начело на освободителната борба против византийското робство. През 1187 г. Калоян е трябвало да отиде заложник в Константи...
seen6836
Цар Иван Асен ІІ (1218-1241)
Иван Асен ІІ е най-големият син на Иван Асен І от брака му с царица Елена. След убийството на Калоян, Иван Асен І и Александър (синове на Иван Асен І) избягали ...
seen9129
Цар Ивайло (1277-1280)
Ивайло принадлежал към най-унизените слоеве на народа ни, обречени да преживяват с цената на непрекъснат труд и унижения. Родното му място било в предпланините ...
seen4290
Цар Иван Александър (1331-1371)
Иван Александър е син на деспот Срацимир и деспотица Кераца. По майчина линия, той бил потомък на Асеневци, а от бащина страна бил издънка на Тертеровия род. До...
seen8149
Цар Иван Шишман (1371-1395)
Иван Шишман е най-големият син на Иван Александър от втория му брак с търновската еврейка Теодора. Дванадесет годишен е обявен за съуправител на баща си през 13...
seen5782
Цар Иван Срацимир (1356-1397)
Иван Срацимир е вторият син на Иван Александър от първия му брак с Теодора, дъщеря на великия влашки войвода Иванко Бесараб. След смъртта на най-големия му син ...
seen4694
Деспот Балик
Архонт Балик е средновековен болярин от Втората българска държава, основател на Карвунското (Добруджанското) деспотство, а по-късно княжество.След падането на Т...
seen1221
Деспот Добротица
Добротица е български болярин от Втората българска държава, владетел на Добруджанското деспотство със столица Калиакра от 1347 до 1385 г. Женен е за дъщерята н...
seen1602
Княз Иванко
След смъртта на Добротица през 1385 г., властта на Добруджанското княжество (земите на днешна Добруджа ) преминава в ръцете на сина му Иванко. По това време отн...
seen1807
Исторически резерват Царевец
Средновековният град Търново бил гъсто застроен. При археологически проучвания, са открити основите на повече от 370 жилищни и стопански постройки, 22 църкви и ...
seen34770
Страници: [1] 2