Крепости в България >> Лободово кале

Лободово кале

Информация | Kарта
seen
2268
facebook
Намира се на 313 м. надморска височина в землището на село Веселие община Приморско, на единия от хълмовете на Медни рид. Крепостта Лободово кале обхваща площ от 1.5 дка. и е строена от ломени камъни без спойка. По склоновете около нея има стотици надгробни тракийски могили от камък. Част е от крепостната система по билото на рида Ранули - Бурхама - Малкото кале - Лободово кале - Кримна - Атия. Лесен достъп до нея има от селата Веселие и село Равадиново. Хълма ясно се очертава и вижда и от двете села.