Крепости в България >> Раховец / Ряховец

Раховец / Ряховец

Информация | Kарта
seen
2947
facebook
Раховец / Ряховец

Крепостта „Ряховец” отстои на 3 км западно от град Горна Оряховица и около 7 км северно от старата столица Търновград. Крепостта датира то ІІІ-ІV в. и е построена по заповед на император Аврелий ІІІ.

Релефните дадености, голямата денивелация и начупеността на терена са предоставяли необходимите условия за строежа на бъдещата крепост. Вероятно местоизбирането точно на това възвишение е било продиктувано и от близко минаващата река Янтра, която в тази си част прави голям завой на изток, като по този начин откъсва значително пространство от започващата на север Дунавска равнина.
Крепостта придобива особено важно значение след въстанието на Асеневци и обявяване на новата столица Търново.

От този момент Ряховец започва да изпълнява ролята на централна крепост в северния отбранителен пръстен, пазещ столицата от най-критичната посока – Дунавския лимес.

Значението на тази крепост К. Шкорпил посочва като особено важно, тъй като е разположена на главния път, свързващ Дунав с Червен и Търново и "следователно за пазене на старата българска столица Търново". Краят на живота й той отнася към 1444 г. и го свързва с похода на Владислав III Ягело. Според него няма съмнение, че името на крепостта - "Рахаутш" е понемчена форма на Оряховец, старото название на сегашния град Горна Оряховица.