Михлюз кале (Михалич)

Информация | Kарта
seen
3824
facebook
Крепостта Михалич била разположена на стръмния южен край на Франгенското плато, на около 1.5 км северно от Аксаково. В момента местността е залесена. Заемала е площ от 10 дка. Крепоста е датирана от ранновизантийския период към V-VІ в. Изследванията на Михалич започват през 2001 г.
Останките от калето са покрити със земни насипи, изпод които се различават големи крепостни стени. Вътрешността на "Михалич" е била плътно застроена с жилищни и обществени сгради, една от които е ранновизантийската базилика.
За първи път крепостта е спомената като замък Михалич от немския поет Мартин Мехайм през ХV век във връзка с похода на княз Владислав и Януш Хуняди през 1444 г.