Манастири и църкви >> Присовски манастир

Присовски манастир

Информация | Kарта
seen
1794
facebook
Присовския манастир "Св. Архангел Михаил" се намира в Търновските височини на Средния Предбалкан на около 4 км южно от с. Присово. Основан е по време на Втората българска държава, а при падането на България под турско робство е разрушен. Възобновен е през ХV в. (1409 г.), а по време на Търновските въстания (1598 г. и 1686 г.) отново е разрушаван. Възобновен е през ХІХ в. (1858 г.). Присовския манастир представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (18х7 м) е еднокорабна, едноапсидна, с открит притвор, с две конхи и е построена от майстор Петко Христов от близкия гр. Дебелец през 1858 г.