Първа Българска държава >> Патлейнски манастир

Патлейнски манастир

Информация | Kарта
seen
2455
facebook

Патлейнския манастир "Св. Пантелеймон" се намира до Велики Преслав. Основан е през ІХ в., а е разрушен през ХІ в. Понастоящем от манастира са запазени останки. от манастира са открити останки при археологическите разкопки, проведени в периода 1909-14 г.

Патлейнският манастир представлява комплекс от кръстокуполна черква, жилищни и стопански сгради, като са оформени три двора – молитвен, жилищен и стопанско-производствен с керамични и стъкларски работилници.

Тук са творили Кирило-Методиевите ученици Климент и Наум, създали тук Преславската книжовна школа, както и че тук се замонашва и умира (през 907 г.) Св. княз Борис І. В последните години, обаче, все повече се налага мнението, че манастирът е бил по-скоро художествено-производствен център, а не книжовно средище. При разкопките е открита мозаечна икона на Св. Теодор Стратилат (Х в.) – едно от най-забележителните произведения на българското изобразително изкуство от времето на Първата българска държава.