Манастири и църкви >> Елешнишки манастир

Елешнишки манастир

Информация | Kарта
seen
2290
facebook

Елешнишкия манастир "Успение Богородично" се намира в долината на р. Яковищица в планина Мургаш от Западна Стара планина, на 4 км северо-източно от с. Елешница. Основан е през 1499 г., а е разрушен от кърджалиите през ХVІІІ в. (1793 г.).

Възобновен е през ХІХ в. (1820 г.) и сега е постоянно действащ. Манастирът представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (14,50х6,80 м) е еднокорабна, едноапсидна, с притвор и добавен по-късно към южната фасада открит притвор. Построена е през ХVІ в. и в нея са запазени ценни стенописи, най-ранните от които от ХVІ в., а най-късните – от 1864 г.

През ХVІ-ХVІІ в. Елешнишкият манастир е бил важно книжовно средище, като от тогава са запазени Четвероевенгелие, Псалтир и др. книжовни паметници, съхранявани в Националния църковен историко-археологически музей в София.