Бистрецки манастир

Бистрецки манастир

Информация | Kарта
seen
2012
facebook

Бистрецкия манастир "Св. Иван Рилски" се намира в м. Касината на травертинова площадка под величествен скален венец във Врачанска пл. от Западна Стара планиа, на 6 км З от град Враца, в землището на кв. Бистрец. През 1894-1928 г. е напуснат от монасите и оттогава се нарича “Пусти”, а през 1928 г. е осветен с ново име – “Св. Иван Рилски”. Понастоящем е изоставен.

Манастирът представлява комплекс от разграбена от иманяри черква и полуразрушени жилищни сгради. Манастирската черква (11,50х7,50 м) е построена през ХVІ в. и е еднокорабна, триапсидна, с купол върху висок цилиндричен барабан като е подпряна с по три контрафорса от северната и южната страна. Запазени са следи от два слоя стенописи – от ХVІ в. и от 1867 г. – варварски поругани от иманяри.

В основата на скалния венец се намира плитка пещера, от която блика карстов извор, а по свода й са запазени останки от стенописи от 1540 г. Високо в същия скален венец има втора пещера – “Постницата”, която е трудно достъпна и в която според легенда е живял Св. Иван Рилски.