Манастири и църкви >> Устремски манастир

Устремски манастир

Информация | Kарта
seen
2535
facebook

Устремския манастир "Св. Троица" се намира в планина Сакар, на ок. 3 км западно от с. Устрем (до 1934 г.: с. Вакъф). Основан е според предание по времето на Втората българска държава, а първите писмени сведения за него са в турски документи от ХV в.

Възобновен е през втората половина на ХVІІІ в. Устремският манастир е един от големите манастири в България и е постоянно действащ. Манастирът представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата е голяма трикорабна, едноапсидна, безкуполна каменна постройка, построена през 1836 г., като в нея е вградена старата черква “Св. св. Петър и Павел”. Под нея се намира костница, до която се слиза по каменни стълбички. По време на турското робство манастирът е бил убежище на хайдути – Индже войвода, Кара Колю, Христо войвода и др.

Оттук произлиза и едното от имената му - Хайдушки. По-късно Христо се замонашил и под името Хрисант първоначално живял в близката пещера, известна като “Вехтата църква” (Караколюва дупка), а след това станал игумен на манастира. Починал през 1813 г. и бил погребан в манастирския двор. Надгробната му плоча е запазена в притвора на черквата.