Манастири и църкви >> Мелнишки манастир

Мелнишки манастир

Информация | Kарта
seen
2317
facebook
Мелнишкия манастир "Св. Богородица Спилеотиса" се намира върху малка тераса в източната част на възвишението Св. Никола, югоизточно от град Мелник. Основан е от деспот Алексий Слав в началото на ХІІІ в., който му дава специални привилегии с грамота от 1220 г., а по-късно става метох на Ватопедския манастир в Атон. От Мелнишкият манастир е запазена възстановената през 40-те години на ХХ в. черква “Св. Спиридон”. Останките показват, че манастирът е имал класическата канонична схема на средновековните манастири – монашески килии, заграждащи двора, трапезария, игуменарница, зала за гости, библиотека, защитна кула. В манастирския комплекс е имало две черкви – “Св. Богородица Спилеотиса” и “Св. Спиридон”, както и гробничен параклис. Манастирът попада в културно-историческия резерват “Мелник” и е обявен за паметник на културата.