Манастири и църкви >> Кладнишки манастир Св. Николай

Кладнишки манастир Св. Николай

Информация | Kарта
seen
2866
facebook

Кладнишкия манастир “Св. Николай" е разположен в западните склонове на Витоша, на ок. 1 км СИ от с. Кладница. Основан е през ХІІІ в., а по време на турското робство е разрушен. Възстановен е през ХІХ в. (1841 г.) от дядо Спас от с. Мърчаево.

Кладнишкият манастир представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата е малка еднокорабна, едноапсидна сграда, с две конхи, без купол и е построена през 1841 г., а вътрешният й притвор – през 1866 г. До западната фасада е долепен портик, изпълняващ ролята на открит притвор. Черквата е изографисана през 1883 г. Върху хълм, на ок. 100-150 м СИ, се намират останките от Кладнишката крепост. Кладнишкият манастир е обявен за паметник на културата. Действащ в момента.