Манастири и църкви >> Бистришки манастир Св. Петка

Бистришки манастир Св. Петка

Информация | Kарта
seen
1815
facebook
Бистришкия манастир “Св. Петка" се намира в м. Калугерови ливади на Витоша, в северозападните покрайнини на с. Бистрица. Основан е през Х в., а е разрушен през ХІV в. След Освобождението се построява малка черква, просъществувала до 1951 г. През 1956 г. е построена днешната черква. Манастирът се състои от еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор (с камбанария над него) черква “Св. Илия”, жилищни и стопански сгради. Понастоящем е действащ.