Крепост Овеч - Провадия

Информация | Kарта
seen
17797
facebook
Крепост Овеч - Провадия

Останките от древната крепост Овеч се намират близо до днешния град Провадия. Според историците крепостта е построена като византийско укрепление срещу нахлуващите от север племена.

По-късно, вече в рамките на Българската държава, крепостта е била една от най-мощните в Източна България и играе важна роля в историята на държавата. Свързва с много битки и войни по време на Първото и Второто Българско Царство.

Овеч е разположена на високо скално плато, на 130 м над околния терен, като 30 м от тях са отвесни скали. Достъпна е само по един скален зъб, дълъг 50 м и широк само две крачки. На скалния зъб има изкоп, дълбок 4-5 м и широк 8-10 м. Над него бил спускан подвижен мост. Сега са запазени само входната порта и каменната стена край нея. С тесен провлак крепостта била свързана с друго плато – Табиите. Легендите разказват, че в карстовите пещери под крепостта имало огромни запаси от жито и храна, с които се изхранвали жителите на града при обсада.

Крепостта е била превземана многократно от византийци, рицари и турци. Тук през 1366 година по заповед на цар Иван Александър са затворени трима от рицарите на граф Амедей VI Савойски, между които и маршалът на Бургундия. Те били пленени от войските от Овеч, които взели участие в боевете за защита на Варна от рицарите.

Днес са запазени само част от стените на укреплението, но и те са достатъчни, за да си създадем представа за значимостта и мащаба му. Една от туристическите атракции е кладенец, дълбок 80 метра, от който крепостните защитници са се снабдявали с вода.