Крепости в България >> Крепост Твърдица

Крепост Твърдица

Информация | Kарта
seen
2098
facebook

На няколко километра от град Твърдица, Сливенско, по пътя за гр. Елена се намират останките на древната крепост Градище. Предполага се, че името си град Твърдица носи от близостта й до твърдината.

Районът не е добре проучен, но се счита, че крепостта е възникнала като тракийско укрепление, достроено и доразвито през византийския и българския период. Особено значение мястото придобива по време на Второто Българско Царство, когато е било част от Старопланинската крепостна система за защита.

Крепостта е заобиколена от север, запад и юг от р. Твърдица, към руслото на която се спускат почти непристъпни скали. Височината е достъпна само от източната страна. Крепотта Твърдица е преграждала Твърдишкия проход, през който минава път от Търновград за Твърдица и Боруй (Стара Загора) и Сливен, както и на изток към Средец (София).

Ограденото от крепостните стени място е близо 25 000 кв.м., което води до заключението, че най-вероятно крепостта не е била само място за убежище при опасност за хората от близките села, но и заселено място. Днес там могат да се видят и останки на църква от 10-12 век с частично запазени фрагменти от стенописи.