Крепости в България >> Крепост Состра

Крепост Состра

Информация | Kарта
seen
2355
facebook

Останките на крепостта могат да се видят в долината на река Осъм между Ловеч и Троян.

Според археолозите и историците Состра е била изградена като крепост на римски гарнизон, охраняващ важен търговски и военен път между Дунав и Филипополис. Крепостта присъства в карта от IV век. Тъй като присъствието на гарнизона осигурявало относителна безопасност, скоро крепостта се разраснала и се оформил малък град със занаятчийски квартал. В края на V век обаче крепостта е разрушена от нахлулите хуни и селището замира.

Днес част от станките са отворени за посетители, а работата на археолозите все още продължава. В района са намерени много монети, най-ранните от които се датират от елинската епоха. Открита е също и бронзова маска на тракийски владетел, което е събитие, тъй като тракийските находки, открити до момента, са концентрирани предимно в южна България.