Резервати в България >> Ботаническият резерват „Острица”

Ботаническият резерват „Острица”

Информация | Kарта
seen
2729
facebook
Резерватът е един от най-старите в България. Обявен е за природен парк още през 1943 г. Разположен е по склоновете на връх Острица, в планината „Голо бърдо”, разделяща Пернишката и Радомирската котловина. Сега „Острица” е „поддържан резерват” с площ от 134.6 ха.
Планът за управление на флористичното богатство на резервата от 2002 г. дава възможност за използване на територията за научноизследователска работа, както и за развитие на образователни и познавателни дейности.