Резервати в България >> Резерват „Купена”

Резерват „Купена”

Информация | Kарта
seen
4966
facebook
Резерват "Купена" е включен в Биосферните екосисетми в листата на ЮНЕСКО.
Намира се на северните склонове на Родопите, близо до град Пещера. Обхваща площ от 1759,2 ха с надморска височина от 600 до 1400 метра. През резервата преминава голямото вододелно било, което започва от връх Баташки снежник и се спуска на североизток между река Въча и Стара река. Склоновете са стръмни и трудно достъпни.