Реки >> Чепинска река

Чепинска река

Информация | Kарта
seen
3524
facebook
Чепинската река или Чепинска Бистрица или Ели дере е река в Западната част на Родопите, десен приток на Марица.
Чепинската река извира под името Бистрица под връх Сребрен в Западните Родопи. Тече за кратко на запад, след което прави рязък завой и тече на север в дълбока и тясна долина. Приема левите притоци Алан дере, Грънчарица и Абланица и десния Трепетущица и излиза в Чепинската котловина при квартала на Велинград Чепино. Преминава през Велинград и приема водите на левия си приток Луковица и на десния Мътница. В долното си течение между родопските ридове Алабак и Къркария реката образува живописния Чепински пролом, в който е разположено село Драгиново. Излиза в Горнотракийската низина при село Ветрен дол, където се разделя на много ръкави, вливащи се в Марица.
Дължината на реката е 82,7 километра.