Реки >> Сърнена река

Сърнена река

Информация | Kарта
seen
1396
facebook
Сърнена река или Караджа дере е главният ляв приток на река Доспат. Тя тече през Виденишкия рид и се влива в река Доспат край село Барутин.
Водосборният басейн на реката е 112 км2, а средният ѝ дебит 1,919 м3/с.