Реки >> Река Скът

Река Скът

Информация | Kарта
seen
3441
facebook

Скът е река в Западния Предбалкан и Западната Дунавска равнина, десен приток на Дунав. Извира от местността Речка във Веслец, северно от Маняшки връх. В района на село Оходен реката минава през недълбок пролом. Оттам нататък почти до самото и устие реката тече в равнинни терени и с много малки наклони, с което се обясняват и множеството меандри. Широчината на реката е от 10—20 м, като дъното и е покрито с пясък.

Северно от град Мизия е коригирана и посредством канал се свързва с Огоста. Влива се в Дунав след село Сараево, западно от Оряхово. Дълга е 134 км. Водосборната и площ е 1074 км2. Основните и притоци са река Бързина и река Грезница.