Реки >> Русенски Лом

Русенски Лом

Информация | Kарта
seen
1708
facebook

Русенски Лом е река в североизточна България, последният по-голям приток на Дунав. Образувана е от реките Бели Лом и Черни Лом, като първата извира южно от Разград, а втората - югоизточно от Попово, от землището на село Конак.

Изворът на Бели Лом уклончиво се приема за мястото, от където започва Русенски Лом. Преди да се слеят, двете реки текат в продължение на 130 км за Черни Лом и 140 км за Бели Лом, съответно с водосборни басейни 1549 км² и 1276 км². И двете реки текат предимно на северозапад, като Бели Лом отива на запад при Сеново, а Черни Лом на североизток след Широково, докато двете се приближават една към друга, за да се слеят на север от Иваново.

Русенски Лом се влива в Дунав при град Русе, който му дава и името, с обща дължина 196,9 км от извора на Бели Лом.
Част от водосборния басейн на реката се заема от природния парк „Русенски Лом“.