Реки >> Река Осъм

Река Осъм

Информация | Kарта
seen
1963
facebook

Осъм е река в Северна България. Тя е дълга 314 км, а водосборната ѝ област има площ 2 820 км². Река Осъм извира от подножието на връх Левски в Троянския дял на Стара планина на височина 1821 м. Влива се в река Дунав близо до град Никопол.

Осъм се образува от сливането на реките Черни Осъм, приемана условно за нейно начало, и Бели Осъм.

Тракийското название на река Осъм е било Noya (Ноя), по-късно римляните я преименуват на Anasamus, Asamus (Аесмус), а гърците на Οσμοσ (Осмос). На славянски, старобългарски и турски се е наричала Осма. Името Осъм се е наложило чак в средата на 19 век.