Реки >> Река Марица

Река Марица

Информация | Kарта
seen
5344
facebook

Марица е река в южна България и северна Гърция и Турция. Тя извира от Маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите ѝ в Рила до вливането и в Егейско море е 521,6 км.

В миналото река Марица е била плавателна река от Белово надолу по течението.
Марица е най-пълноводната река в България и е с относително постоянен дебит. Нейният водосборен басейн обхваща голяма част от Южна България, от Стара планина до Родопите и от Рила до Сакар. Реката има близо 100 притока. По-големи нейни притоци са реките Тополница, Стряма, Въча, Чепеларска река, Арда и Тунджа.