Река Камчия

Река Камчия

Информация | Kарта
seen
2443
facebook
Камчия е река в Североизточна България. Влива се в Черно море. Намира се на 34 km южно от Варна. Камчия се образува от сливането на два притока - Луда Камчия и Голяма Камчия, които извират от източна Стара планина. За начало е приета река Голяма Камчия, наричана в горното течение Тича, с извори в Лиса планина. Дълга е 245 км. Водосборната ѝ площ е 5358 км2.