Реки >> Река Искър

Река Искър

Информация | Kарта
seen
1931
facebook

Искър е река в Западна България. Тя е дълга 368 км и е най-дългата река в страната, а водосборната област има площ 8 650 км². Река Искър се образува от сливането на три реки: Черни Искър, Леви Искър и Бели Искър и е единствената река, която пресича Стара планина. За нейно начало се приема река Бели Искър, извиращ от Канарското езеро в Рила на височина 2500 м.

Влива се в река Дунав близо до село Гиген. Образува два пролома: - „Панчаревски“ и „Искърски“, характерни с интересни скални образувания, по чиито склонове са разположени множество манастири.