Реки >> Река Горица

Река Горица

Информация | Kарта
seen
1417
facebook

Горица е река в Югозападна България, приток на река Джерман. Извира близо до връх Кабул в Рила планина. Известна е със водопадите си, най-високият от които е 39 метра.

Река Горица води началото си от два потока вдълбани в северното подножие на връх Кабул и подхранва своя дебит през по-голямата част от годината от многото преспи и най-вече от целогодишната преспа на връх Крива соспа.

При изхода на реката от планината над село Овчарци тя преминава през почти отвесен разсед и образува седем водопада, предпоследния от които 39 м. на 900 м.н.в.