Реки >> Река Височица

Река Височица

Информация | Kарта
seen
2950
facebook
Височица е река в Западна България и Източна Сърбия, ляв приток на река Темщица (Темска).
Дължината на Височица на българска територия е 16,7 километра, а общата и дължина е 71 км. Реката тече през Горни и Долни Висок и приема притоците Росомачка река, която се влива при село Славиня и Дойкиничка река, която се влива при село Височка Ръжана в Долни Висок. Минава през селата Ръсовци, Ръклещица, Велика Луканя и при село Нови Завой се влива в река Темщица.