Реки >> Бели Лом

Бели Лом

Информация | Kарта
seen
3289
facebook
Бели Лом е с дължина 142,1 км. Тече през Североизточна България. Десен приток на река Русенски Лом. Води началото си от извора-чешма "Даачешме" близо до с. Островче, Разградско. При село Иваново, Русенско се съединява с река Черни Лом. Река с една от най-високите мътности в България. Срещащи се рибни видове: каракуда (таранка), речен кефал, червеноперка, костур, морско попче, кротушка. На нея се намират село Манастирско, Разградско, язовир "Бели Лом", село Ушинци, Разградско, град Разград, град Сеново, село Кривня, Русенско, село Писанец, Русенско, село Нисово, Русенско.