Реки >> Река Батова

Река Батова

Информация | Kарта
seen
3707
facebook
Река Батова е река в Североизточна България. Влива се в Черно море. Това е единствената непресъхваща река сред добруджанските реки. Дължината на реката е 39 км. Водосборната област е 339 кв.км. Среден отток 340л/сек.