Реки >> Айтоска река

Айтоска река

Информация | Kарта
seen
3212
facebook
За начало на реката се приема е р. Дермендере, която минава през град Айтос. Реката се влива в Бургаското езеро. Дължината и е 32,5 км с водосборна площ 304,7 кв. км. По данни от 2001 г. участъкът на река Айтоска след град Айтос е силно замърсен. Река Айтоска оказва най-силен замърсяващ ефект от притоците върху Бургаското езеро (Вая).