Сто туристически обекта >> Исторически музей – Самоков

Исторически музей – Самоков

Информация | Kарта
seen
17351
facebook

Историческият музей има около 30 000 експоната, който са разделени в няколко основни сбирки: Етнографска, Археологическа, Художествена, Фотографска, Документална.
В Етнографската сбирка е показан бита и поминъка на старите самоковци. Много накити и носии, показани тук се обновяват през годините, за да е сбирката още по-богата и интересна.

В Археологическата сбирка намират място главно тракийски и късноантични находки. Предметите са от множество ямни светилища, намерени на брега на язовир Искър и датират от 1 в.пр.н.е. Останалите експонати са от землището на с. Поповяне и датират от 3-4 в.н.е.