Цар Иван Александър (1331-1371)

Информация | Kарта
seen
7709
facebook

Иван Александър е син на деспот Срацимир и деспотица Кераца. По майчина линия, той бил потомък на Асеневци, а от бащина страна бил издънка на Тертеровия род. До 1331 г. Иван Александър бил деспот в Ловеч – титлата той получил от вуйчо си цар Михаил Шишман.
След детронирането на Иван Стефан, измежду няколко кандидата за българския престол, бил избран Иван Александър. – октомври 1331 г. Новият владетел се нуждаел от победа, която да укрепи престола. Изправен срещу многобройни противници, той повел войските си към Тракия. Градовете на Югоизточна Тракия отново минали под българска власт. Със Сърбия недоразуменията били изгладени с брака между новия сръбски крал Стефан Душан и Елена сестрата на Иван Александър. Той ликвидирал и бунта на Белаур, брат на Михаил Шишман.

Византийският император отново нахлул в Тракия и подложил на разорение земите там. При тази вест Иван Александър потеглил на поход и само за пет денонощия стигнал от Търново до Русокастро. Там започнали преговори между българите и ромеите, но самото подписване на примирието било отложено. Междувременно дошли очакваните от Иван Александър 3000 татарски конници. Император Андроник ІІІ трябвало да приеме сражението и претърпял поражение. Сключен бил мир през 1332 г., според който земите между Тунджа и Черноморското крайбрежие принадлежали на българите. През 1344 г. Иван Александър постигнал най-големия си успех – регентите на император Йоан V му отстъпили девет крепости при условие че Иван Александър ще започне военни действия срещу узурпатора Контакузин.

На Балканите вече започнали турските нашествия. Но балканските владетели не успели да се обединят срещу общият враг, подведени вероятно от внушението, че това би могло да постави под съмнение тяхната власт.

Между временно мощният Иван Александър, който имал толкова външно политически успехи, не могъл да сложи в ред своето семейство. Той разделил страната на административни центрове, които разпределил между синовете си. Михаил Асен бил коронясан за престолонаследник, а Иван Срацимир и Иван Асен получили съответно Видин и Преслав – 1337 г. Обстановката се усложнила още и от това, че Иван Александър напуснал първата си съпруга и се оженил на търновска еврейка. Тя му родила син Иван Шишман, който бил провъзгласен за престолонаследник и съуправител на царя. Тогава синът му Иван Срацимир се обявил са самостоятелен владетел във Видин.

Разпокъсването на българската държава, намалило съпротивителните и възможности, Иван Александър починал на 13 февруари 1371 г., като оставил на синовете си съмнително политическо наследство и тревожна неизвестност.