Крепост Баба Вида

Информация | Kарта
seen
36801
facebook
Крепост Баба Вида
Крепост Баба Вида е разположена на брега на р. Дунав в град Видин. Основите на крепостта Баба Вида са положени в края на 10-и век върху стара римска кула. Запазена до наши дни, тя е свързана с отбраната на града през цялото средновековие и е добила завършен вид през 14 век. Днес крепост Баба Вида има 5 дка застроена площ. Състои се от 2 стени, между който се е образувал външен двор, а заградената от вътрешната стена площ е застроена с прикрепени към нея засводени помещения.