Български владетели >> Цар Героги Тертер І (1280-1292)

Цар Героги Тертер І (1280-1292)

Информация | Kарта
seen
2767
facebook

Георги Тертер бил един от могъщите феодални владетели в Североизточна България. За да запази властта на протежето си Иван Асен ІІІ, Михаил VІІІ Палеолог, предложил на Георги Тертер да се ожени за сестрата на Иван Асен ІІІ. Заради обещаната деспотска титла, която го нареждала на второ място в държавната йерархия, Георги Тертер се съгласил на този брак. Първата му съпруга и синът ми Теодор Светослав били отведени в Никея като заложници.

Героги Тертер използвал кризата в България предизвикана от въстанието на Ивайло и неблагополучното царуване на Иван Асен ІІІ и той се обявил за български цари (1280 г.). Така и съотношението на класовите сили се променило – започнал отливът на селяните от въстанието. Новият цар включил към антивизантийската коалиция Венеция, Унгария, Сърбия и др. Походът към Константинопол бил планиран и това дало нов имидж на Георги Тертер. Но при кроежа на плановете Георги Тертер не отчел реално обстановката на Балканите.

През 1282 г. 40 000-дна татарска конница нападнала и опустошила Северна България. Тази била и целта на византийския император – да елиминира българския цар като противник. И наистина Георги Тертер, не можейки да се справи с татарите, се принудил да поеме васални отношения с татарския хан Ногай. Освен това синът му Теодор Светослав бил изпратен като заложник в татарския стан, а втората му дъщеря била омъжена за сина на Ногай – Чака.

През 1292 г. положението станало нетърпимо и Георги Тертер поискал убежище при новия византийски император Андроник ІІ Палеолог. Бил в плен при византийците, докато на престола не дошъл синът му Теодор Светослав.