Български владетели >> Цар Михаил Асен (1246-1256)

Цар Михаил Асен (1246-1256)

Информация | Kарта
seen
4127
facebook

Михаил Асен е син на Иван Асен ІІ от брака му с Ирина Комнина, дъщеря на епирския владетел Теодор Комнин. Идването на престола било подготвено от неговата майка, но тъй като бил малолетен, управлението на държавата било поверено на регентство, начело с царицата-майка Ирина. Пръв от критичното положение се възползвал никейският император Йоан Дука Ватаци – войските му навлезли в българските предели и градовете Сяр, Мелник, Велбъжд, Скопие, Велес, Прилеп, Цепина и др., се подчинили на властта на императора. Търново нямало друг избор, освен да сключи мир и Никейския император, според който България загубила цяла Македония и по-голяма част от Тракия.
Не закъснели и нападенията на маджарите, които завладели Белградска и Браничевска област, отгоре на това Михаил Асен трябвало да плаща данък на татарския повелител. Царицата-майка била отстранена от регентството, а управлението поел севастократор Петър, зет на Михаил Асен.

През 1253 г. възмъжалият Михаил Асен, преценил, че Сърбия е най-слаба в момента и решил да нанесе удар там. Сключил договор с Дубровник, който предвиждал военни действия срещу Сърбите. Но войските на Михаил Асен се задоволили само с опустошение на района около река Лим.

През 1254 г. починал никейския император Йоан Дука Ватаци. Българските войски навлезли в никейска територия и имали успех, защото населението в по-голямата си част било българско и то преминавало на страната на Михаил Асен. Но новият император Теодор ІІ Ласкарис побързал да прехвърли войските си на Балканите и нападнали българите. Настъпило объркване в българските редици, а Михаил Асен побягнал. Последвал един лекомислен мирен договор, който бил подписан от тъста на Михаил Асен, според който били унищожени придобивките, спечелени в предшестващите войни. Възмущението на българската аристокрация било огромно. Начело на опозицията застанал братовчед му Коломан, който наранил смъртоносно Михаил Асен.