Цар Иван Асен І (1190-1196)

Информация | Kарта
seen
3415
facebook

Иван Асен І е един от водачите на освободителното въстание на българите през 1185 г., на когото съвременниците приписват изключителната заслуга за възстановяване на българската държава. Братята Асен и Петър били из средите на българската аристокрация, която държала под контрола си крепостите по Стара планина и разполагала с огромна власт и влияние сред съплеменниците си.

Асен и Петър започнали да издигат “молитвен дом на великомъченик Димитър”, като разпространявали вестта, че светецът закрилник на Солун, напуснал “богохранимия” град и е дошъл в Търново, за да помогне на българите в борбата им за свобода от византийците. Това е било идеологическата подготовка на въстанието.

Асен бил основна фигура в тази подготовка със своята изобретателност и омраза към поробителите. Още в началото на въстанието Асен сполучил да освободи територията на днешна Северна България, която послужила за изходна база на действията му южно от Балкана.

Византийският император Исак ІІ Ангел решил да промени стратегията на военните действия и да пренесе войната в Северна България. Но поради суровата зима на 1186 г., походът бил отложен. През пролетта на 1187 г. походът бил възобновен, но ремите не успели да стигнат до Търново, а обсаждали 3 месеца ловешката крепост безуспешно. Наложило се да сключат мир с българите. Но най-малкият брат Калоян трябвало да отиде като заложник в Константинопол.

През 1189 г. българите се съгласили да помогнат на кръстоносците срещу Византия, с което се нарушавал мирния договор между България и Византия. През пролетта на 1190 г. започнал нов поход на ромеите. Обсаден бил Търново. С хитрост Иван Асен І накарал ромеите да отстъпят, като поставил засада в Тревненския балкан. Катастрофата, която сполетяла императорската армия, била незапомнена, а трофеите, които украсили победата на цар Иван Асен І били между най-прочутите. Византийският император едва се спасил, а самият императорски кръст бил също пленен.

Така през 1190 г. Иван Асен І бил провъзгласен за цар на българите. Търново бил обявен за столица на българската държава.

Иван Асен І предприел успешни походи, като превзел Месемврия и Варна, присъединил и София в границите на българската държава. През 1196 г. цар Иван Асен І продължил в югозападна посока походите си, като планирал освобождаване и на тези земи, но при завръщането му в Търново бил убит от братовчед си Иванко.