Кан Пресиан (836-852)

Кан Пресиан (836-852)

Информация | Kарта
seen
4736
facebook

Кан Маламир починал през 836 г. без да остави наследник, и престолът бил зает от племенника му Пресиан. Той бил син на Звиница, второто дете на кан Омуртаг. Кан Пресиан бил малолетен и за негов регент и съуправител бил назначен кавхан Исбул. Продължителното управление на Пресиан било запълнено с големи и забележителни събития.

Византийският император Теофил поискал помощ от българите за потушаване на въстанието на славяните, които живеели около Солун. Същевременно вдигнал на бунт онези византийски пленници, които още кан Крум преселил оттатък Дунав. Така искал да отслаби натиска на българите по посока на Македония. И действително кан Пресиан не можел да попречи на акцията на ромеите и пленниците били прехвърлени в империята. Вероломството на император Теофил не останало безнаказано. През 837 г. кан Пресиан изпратил голяма войска под командването на кавхан Исбул, която стигнала до Беломорието и завладяла античния град Филипи – между Драма и Кавала. В резултат на успешния поход кан Пресиан присъединил към държавата си областта на Западните Родопи, населяване от славянското племе смоляни.

При управлението на кан Пресиан границите на държавата се простирали от Карпатите до Странджа и Западните Родопи и от Черно до Адриатическо море. Към българската държава били присъединени земите на Македония и Албания.