Трета Българска държава >> Музеи във Варна >> Музей на Възраждането - Варна

Музей на Възраждането - Варна

Информация | Kарта
seen
30578
facebook
Музей на Възраждането - Варна

Новата експозиция показва най-важните моменти от историята на Варна през периода на Възраждането. И тъй като тук възрожденските прояви започват по-късно - през средата на ХIХ в., и са насочени главно в културно-духовната сфера, акцентът в експозицията е в тази посока.

На първия етаж е отразено значението на Варна като стратегически пункт по Западното Черноморие, а на втория етаж са показани моменти от стопанското развитие на града.- създаването на общината, училището, читалището и църковно-националното движение. В една от залите е възстановена обстановката на стаята на взаимното училище с всички атрибути, свързани с обучението в онази епоха. Показани са също пред освобожденските борби - участието на Варненския край в хайдушкото движение, четническите прояви, Априлското въстание и Освобождението. Варна е последният освободен град - едва на 27 юли 1878 г. в града влизат руските войски, командвани от ген. Столипин.

Адрес: ул." Л. Заменхоф" 21
Телефон: 052/ 65 88 91