Къщи музеи >> Къщата на Фотинида Христова

Къщата на Фотинида Христова

Информация | Kарта
seen
3136
facebook

Къщата на Фотинида Хроистова е разположена в парцел непосредствено до брега на морето в края на минаващата в южната част на полуострова втора главна улица. Тя е построена около средата на 19. век. Първите й стопани били рибари и винари.

В сградата и южния двор се влиза по характерния за улици със сключено застрояване начин — чрез подлез в приземието. Входната врата е отдръпната малко назад от уличната линия, с което се е улеснявал завоят на колата в тясната улица.

Приземието представлява голяма еднопространствена изба, в която носещите горната главна вътрешна стена дървени колони са отдръпнати към външните стени, за да не се нарушава общото пространствено въздействие. Тия колони имат размери 26/28 см. Входовете за приземието и етажа са един до друг, но независимо от това е създадена още една вътрешна връзка.

Стълбата за етажа излиза горе в директно осветен от балконската врата малък салон. Двете големи жилищни помещения, разположени към улицата, имат северно изложение. Отдръпването на входа за подлеза се е отразило и в чупката на голямата северозападна стая. Според обитателите двете малки южни помещения са пристроени впоследствие. Новата кухня има минимална ширина (1,35 м) и е свързана чрез малки прозорчета с дъската-рафт на стълбата. В чупката на къщата от западната страна по обичайния за Несебър начин се намира балконът, който има размери 1,40X6,00 метра.

Стаите са добре осветени, с няколко прозореца с размери 80х134 см. Оформяването на приземието е бедно. Фасадата е също опростена; единствено по- богато са детайлирани рамките около прозорците. Стряхата е изпълнена много скромно и излиза само 35 см пред външните стени.

Характерно е оформено издаденото (40 см) в се­верната фасада огнище; то е иззидано от специални малки тухлички и впоследствие е измазано. Подпорните конзоли на тялото на комина са обшити с дъски.