Къщи музеи >> Къщата на Георги Баготов

Къщата на Георги Баготов

Информация | Kарта
seen
7168
facebook

Къщата на Георги Баготов е построена преди около 150 години. Тя има квадратен план, който е типичен за големите несебърски къщи. Местоположението на парцела, ситуирането на сградата и решението на достъпа и вхо­ довете са твърде подобни с решението на Кючуковата къща, която заема следващия ъгъл.

Входът за етажа се намира веднага вляво от двор­ната порта. От една междинна площадка па около 1,50 м от нивото на двора се влиза направо в дол­ната група помещения , която се състои от стая (3,40X3,60 м), кухня и килер. Поради липса на коридор се минава през помещенията. Цялата долна група помещения е изолирана от избата с двойна дъсчсца стена и от долапи; на избената стена има н контролно прозорче.

От междинната площадка стълбата продължава по права линия и извежда в нишата па салона към двора. Салонът е с ясно оформена, почти квадратна централна част; в чупките при ъглите на квадрата са поместени стайните врати. От това пространство върху квадратна основа излизат към изток, юг и запад три почти еднакво големи ниши. Северната страна се заема от описаната вече многократно група на кухнята, семейната стая и килера. Разпределението на етажа представлява квадрат с изградени по ъглите големи помещения.

Фасадите на тази къща са твърде опростени. При разрешението на фасадните полета май­ сторът е имал предвид повече доброто оформяване на интериора. Това е наложило различно групи­ране на прозорците в едно и също поле, което пък отвън нарушава общия ритъм на прозорците.

В лицето към двора липсва по-строга система на оформяването, получено от най-различни по вид и предназначение елементи. Стълбата не е могла да бъде прибрана в организма на главното тяло, затова излиза с горната си част в навеса. Живописната, но малко безсистемна дворна фасада се среща в почти всички несебърски къщи.

Детайлът в интериора е крайно сдържан. Общото външно оформяване, е в характера на архитектурата на всички къщи. строени през периода 1850—1870 година.