Къщата на Чимбулиев

Къщата на Чимбулиев

Информация | Kарта
seen
2138
facebook

Къщата на Чимбулев е построена преди около сто години. Тя се намира диагонално на срещуположен ъгъл на Скулиевата къща. Стопанинът е бил предимно земе­делец. Уличното лице е тясно и освен къщата на тая страна е само още дворната порта.

В приземието към улицата освен антрето е поместена и сравнително голяма стая с огнище, с две прозорчета на северната улична стена. Тая стая е повдигната спрямо площадката на стълбата с 23 см. От антрето се слиза с две стъпала направо в избата. Двете дворни стени на приземието са дъсчени и на всяка от тях има поедна врата къмдвора.

Входът за жилищния етаж е непосредствено вляво до дворната порта. От повдигнатото антре една стълба с междинна площадка отвежда по права линия в просторния салон. Той представлява продълговато помещение с комбинирана форма, минаващо по целия етаж, с прозорци към три страни. Най-голяма е южната му част, в. която извежда стълбата и откъдето се излиза на балкона. Между нея и малката ниша към улицата, осветена с един единствен прозорец, се оформява централната част на салона с характерните диагонално зарязани ъгли. В тая централна част са събрани всички врати на помещенията в етажа.

Северозападната половина на етажното разпределение се заема от една свързана група стаи, състояща се от голяма кухня-дневна към улицата в северния ъгъл, килер и склад в средата и семейната стая в срещуположния край. Двете големи помещения на тая група — кухнята и семейната стая. имат по едно самостоятелно огнище, което се носи от дебелата външна каменна стена на приземието, като при родителската (семейната) стая е издадено отчасти навън.

Изолирана от тая група стои другата улична стая в североизточния ъгъл, която е получила значително увеличение на площта си чрез силно еркерно издаване на двете си външни стени.

В интериора на сградата сравнително по-богато е оформен само таванът на салона с околовръстна рамка и характерните профилирани летви върху фугите на дъските, които образуват дълги правоъгълни фигури.

Фасадите на сградата са добре пропорционирани и въпреки че не са богато детайлирани, са ефектни. Те са ясен израз на очертанията на вътрешните пространства. На фасадата с загатнато дори пространството на стълбата. Дървените конзоли имат различен наклон. Дворната порта е опростена и е в хармония с общия характер на дървената архитектура.