Къщи музеи >> Къщата на Диаманди

Къщата на Диаманди

Информация | Kарта
seen
9479
facebook

Къщата на Диаманди се намира на кръстовището до исторически ценната църква «Старата Митрополия». Тя е построена около средата на 19. век, по-точно около 1850—1860 година. Принадлежала е на търговец, чийто дюкян е поместен в предната част на къщата, непосредствено до входа за етажа.

Подобни дюкяни и работилници са имали на времето повечето къщи, разположени по чаршийската улица, по площада, или на такива важни вътрешни кръстовища, какво­ то е било това около църквата «Старата Митрополия». Цялото улично лице на дюкяна било изградено с дървено-паянтова конструкция, която нарушавала еднообразието на неразчленените каменни приземия, какъвто е случаят при останалите улици. Вследствие на всичко това улицата добивала по-оживен изглед, а в нейния образ уча­ стието на отделната сграда се засилвало. Обаче докато в началото на чаршийската улица и на главния площад за дюкяни бил използуван це­лият уличен фронт на къщата, в по-отдалечения към вътрешността на полуострова край повечето къщи били решени както настоящият случай — къщата на Диаманди: дюкян се изграждал обик новено само в едната половина на приземието, и то свързан с входа за жилищния етаж. Постепенно дюкяните оредявали, колкото се отивало повече към източната окрайнина и така постепенно се изгубвал и характерът на чаршийската улица.

Освен входа за жилището откъм улицата, свързан с дюкяна и отвътре през антрето, къщата има още един вход откъм двора — широка двукрилна порта. Останалата част от приземието се заема от едно голямо помещение (6/9 м) с ниша към улицата, заградено с дебели каменни зидове и свързано с двора чрез широка двойна порта .

Фасадите на къщата са динамични и изразяват лекота, за което допринася и вмъкването на дървото в приземието Интересен е вторият подпрозоречен корниз, който минава око­ ловръст под всички прозорци и дори е свързан с ръкохватката на парапета на балкона. Майсторът ге е стремил да обедини още повече силно начупеното тяло на сградата чрез хоризонтални профили и междинни корнизи.

Работилницата —дюкян в приземието, е поставена в оная част на лицето на къщата към улицата, която е в съседство с дворната порта. Това е позволило трите врати — за дюкяна, за жилищния етаж и за двора, да се наредят на почти равни разстояния една от друга, което дава един своеобразен ритъм. Тези врати и отворите на дюкяна са решени по най-прост начин, без да конкурират на сравнително по-богато оформената етажна част на къщата.

Главният корниз на къщата е прокаран последователно по всички фасади и се свързва добре чрез най-долния си профил с капителите на дървените пиластри по ъглите.

Също така интересно оформена е и стряхата над дворната порта. Тя излиза над отвора в полукръг, който е украсен в долната страна с радиално изли­ защи дъски и летви, образуващи нещо подобно на лъчи. Хоризонталното решение на етажните полета и допълнителното им пресичане с още един профил дава в общата пропорция между приземие и етаж превес на приземието.