Къщи музеи >> Къщата на хаджи Транош

Къщата на хаджи Транош

Информация | Kарта
seen
2472
facebook

Къщата на Хаджи Транош, Несебър е построена през 1850 година. Стопанинът й бил занаятчия (шивач). Емблемата му — ножици — е поставена върху една вградена в чупката при ъгъла на къщата каменна плоча. Но заедно с това складовете за вино и навесите за сушене на риба и на мрежи показват, че и тук производствената дейност била смесена.

Периодът 1830 — 1850 г. бележи едно безспорно замогване като малък скок в благосъстоянието при общата линия на икономически и културен упадък, която може да се проследи за Черноморския край от първите години на робството до Освобождението. Това се отразило и в сравнително по-богатото сформяване на тая къща. Освен издържансстта на детайла и доброто изпълнение забележително в този случай е успешното справяне на майстора с твърдо сложната програма при неправилностите на парцела, което го е довело до ясно и убедително решение.

Дворната порта е до самия ъгъл на къщата, вслед­ ствие на което всички входове са събрани на едно място Входът за избата (приземието) е приблизително в ос на дворната порта под 1,30 м широкия навес, върху който е развита стълбата за етажа .

Приземието е решено на няколко нива. Във висо­ката част са поместени две стаи — кухнята и стаята на прислугата (вероятно шивашкия чирак), които са повдигнати с 0,65 м над нивото на избата. Кухнята е оформена с огнище, рафтове и един ред стенни долапи. Другата половина към улицата се заема от склада и просторното входно антре за етажа.

Под повдигнатите долни стаи, посредством 1,50 м широка права стълба, се слиза във винарската изба. Тоя случай на вкопаване на помещенията в терена, макар и не повече от 1,50 м, е наложен от крайно недостатъчното място. Общо взето, той почти не се среща в други несебърски къщи.
Етажът съдържа три големи н три малки помещения, групирани около продълговат салон — 3,28 Х8.00 м, двустранно осветен. В челото на салона към юг се намира неподвижна пейка-миндер, от която чрез страничния еркерен прозорец може да се наблюдава улицата. От двете страни на стената са поставени едновременно с изграждането на къщата два иконостаса в стъклени витрини.

Най-добре осветена и най-богато оформена е ъгловата стая със стенни долапи и декоративна ниша. Тая стая е ориентирана към две улици и е служила за приемане на гости.

В килера е запазено и до днес старото устройство. На сколо един метър над пода виси широка дъсчена платформа, като носещите я въжета са закрепени с железни халки към тавана. Върху платформата се слагали всякакви хранителни продукти (месо, риба, сирене в кози тулуми и др.).

Към северния край на салона има втора група от малки помещения; друг килер, мивка и нужник; мивката служи за изолационно антре на нужника. Поставянето на нужника на нивото на етажа се среща вече по-късно, и то само в много добре уредените къщи на Несебър. Обикновено той е под някой на­ пее в двора или в приземието.

Къщата на Хаджи Транош има силно пластична фасада (обр. 78). Върху косо минаващия спрямо фронта на стаите приземен зид са издадени стъпа- лообразно с равномерен ритъм еркерите.